Bloc Quest Kft.
☎ +36 52/342-028
☎ +36 52/536-868
Panama Limousine

Bloc Quest: mindig, minden biztonságban!

Hogy miért bennünket válasszon?

Egyedi megoldások

Minden cég egyedi: sajátos működési elvek mentén szerveződtek, egyediek a munkafolyamatok, egyéniek a tulajdonosi elvárások. Ezt felismerve, és piaci tapasztalatainkat felhasználva szakítottunk azzal az elképzeléssel, hogy minden cég anyagi és személyi biztosítása egy sablon szerint végig vihető. Ezért arra törekszünk, hogy a kapcsolatfelvétel után, többszöri igényfelmérő beszélgetés keretében, minél inkább megismerjük Önöket, felépítsük az Önök egyedi biztonsági profilját.

Minőségorientáltság

A XXI. század a globalizáció térhódításának legújabb virágkorát hozta magával. A globális piacon tevékenykedő szervezetek csak úgy maradhatnak hosszú távon versenyképesek a piacon, ha a minőség feltétlen követelményének meg tudnak felelni. Ezt felismerve a Bloc Quest Kft a minőséget nem egyszerűen követendő irányvonalként, hanem egyenesen stratégiai tényezőként értelmezi és kezeli szervezeti gyakorlatában. A Bloc Quest Kft cégfilozófiájában a minőség az maga a szolgáltatás színvonala, mely nem pusztán kielégíti a megbízók igényeit, hanem minőségorientált látásmódjával – túllépve a vevők igényein – értékcentrikusságra nevel!
A minőség a Bloc Quest vezetésének értelmezésében azt jelenti, hogy a szervezet képes arra, hogy oly módon tervezze és szervezze meg munkafolyamatait és irányítsa az azokat végrehajtó szakembereket, hogy a végeredmény – azaz a szolgáltatás – feleljen meg, ill. lépjen túl az elvárt minőségi színvonal átlagszerűségén. A minőség garantálásának feltétele azonban az, hogy folyamatos kontrollnak legyen alávetve! Ennek értelmében a Bloc Quest Kft. az értékelés kulcsmozzanatát helyezi a középpontba. Az értékelés – mint nélkülözhetetlen feladat – tette lehetővé, hogy a folyamatos minőségi fejlődés mára már a vállalati kultúra részévé válhatott a Bloc Quest Kft életében.
A minőség azonban nem csupán a szemléletben, a módszerekben és a megoldásokban van jelen a cég működésében. A kiváló, folyamatosan továbbképzett szakembergárda, az innováció által állandóan korszerűsödő technikai eszközök alkalmazása, illetve a minőségbiztosítási rendszerek szigorú követelményeinek tudatos felvállalása együttesen alkotja a Bloc Quest MINÕSÉG kategóriáját!
Végezetül – de véletlenül sem utolsó sorban – ne feledjük el megnevezni a minőség szemlélet talán legfontosabb kritériumát. A Bloc Quest Kft szakemberei egy percre sem tévesztik szem elől azt a tényt, hogy egy vállalkozás sikerének vagy sikertelenségének egyenes arányban fokmérője a megbízó megelégedettsége, vagy éppen elégedetlensége. Éppen ezért cégünk hangsúlyos figyelmet fordít a megrendelő érdemi bevonására az üzleti kapcsolat bármely szakaszában! Az ügyfél észrevételei, elvárásai, kritikái, dicséretei mind-mind a minőség fogalmának meg-megújuló továbbértelmezését jelentik a Bloc Quest Kft számára.

Széles szakmai paletta

Tevékenységeinkkel lefedjük a szakma teljes spektrumát; így partnereink részére a legkomplexebb szolgáltatások egyidejű biztosítására is képesek vagyunk. Szolgáltatásaink:
- humánerős objektumvédelem, vagyonvédelem, őrjárőrszolgáltatás
- rendezvénybiztosítás
- pénz- és értékszállítás
- magánnyomozás
- személyvédelem
- személyzeti ellenőrzés
- objektumok komplett üzemeltetése
- takarítás
- biztonságtechnikai rendszerek tervezése, telepítése, üzemeltetése
- biztonságtechnikai eszközök, plombák kereskedelme
- céginformáció, likviditás- és adósvizsgált, témavizsgálatok
- adatgyüjtés, megfigyelés, gazdálkodást elősegítő információk gyűjtése
- biztonságvédelmi koncepciók, tanulmányok, szakmai utasítások, egyéb állásfoglalások készítése
- monitoring járőrszolgálat, távfelügyeleti rendszerüzemeltetése
- biztonsági szabályzatok, rezsim rendszabályok készítése
- folyamatos kapcsolatú video távfelügyelet
- gépi hímzés (számítógépes logo, monogram, bármilyen bonyolult alakzat, program készítése)

Társaságunkról

A Bloc Quest Kft. 1999-ben alakult abból a célból, hogy részt vállaljon a magyarországi szolgáltatási szféra vagyonvédelmi területén kínálkozó lehetőségeiből. A társaság managementjének hitvallása, hogy szolid árfekvésű, de a Megrendelő igényeihez maximálisan alkalmazkodó szolgáltatási tevékenységet kíván értékesíteni a vagyonvédelmi szolgáltatási szférában.
Társaságunk vezetése hosszú távon működő üzleti kapcsolatban gondolkodik, ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy mind a szolgáltatás megjelenítésében, mind annak megszervezése és végrehajtása során, a Megrendelő speciális igényeit szem előtt tartva európai színvonalú technikai megoldásokkal segítse üzleti partnerét. A Bloc Quest Kft. alapításában magánszemélyek vettek részt, jelenleg 100 %-os magyar tulajdonú, debreceni székhelyű gazdasági társaságként működik. A kelet-magyarországi székhelyű vállalkozások közül árbevétele, létszáma alapján jelenleg vezető szerepre törekszik a régióban. A cég komplex vagyonvédelmi és magánnyomozói tevékenység végzésével foglalkozik, a szükséges rendőrhatósági engedélyekkel rendelkezik, a szolgáltatást végző vagyonőrök tagjai a HBm-i Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarának.

Alapadatai:
Neve: Bloc Quest Személy Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 4031. Debrecen, Erőss Lajos u. l5.
Cégbejegyzés száma: CG. 09-09-014120
Adószáma: 14104066-2-09
Rendőrhatósági engedélyének száma: 09010-822/1263-2/2006 Szv.
Érvényes: 2016. december 12.-ig
Kamarai jogállása: Kereskedelmi és Iparkamara
Cégjegyzésre jogosult neve: Tordai Szabolcs ügyvezető igazgató