Bloc Quest Kft.
☎ +36 52/342-028
☎ +36 52/536-868

Társadalmi szerepvállalás

A Bloc Quest Kft. megalakulása óta figyelemmel kiséri a civil társadalomban megjelenő, általa támogatásra méltónak ítélt kezdeményezéseket, s erejéhez mérten, mindig támogatja azokat.

Könyvkiadvány megjelenésének támogatása

A Tanácsköztársaság fővárosi karhatalmai

2014. július végén jelent meg a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria gondozásában Biró Aurél: A Tanácsköztársaság fővárosi karhatalmai című könyve. A kiadvány célul tűzte ki a rövid életű Tanácsköztársaság budapesti eseményeinek térbeli elhelyezését, az adott időszakban létezett hatalom fenntartását, belső rendjét garantálni kívánó fegyveres szervezetek működésének felvillantásán keresztül. A munka során a szerző segítségére volt a Budapest Főváros Levéltára idevonatkozó iratainak felhasználása. E dokumentumok elsődleges forrásként szolgálnak az események helyszínének és a történéseknek a bemutatásához. A szerző a tanulmányban felvonultatja a Tanácsköztársaság ideje alatt a fővárosban létrejött karhatalmi szerveket, s azok működését térbe helyezve ismerteti tevékenységük helyszíneit. Szemléletes annak ábrázolása, hogy a rendkívüli körülmények között a fegyveres szervek miként gyűrik maguk alá és rendezkednek be a közösségi létesítményekben – középületekben, iskolákban, nagy befogadóképességű magánépületekben. A kiadvány így hozzájárul számos fővárosi ingatlan múltjának megismeréséhez is. Különös értéket képviselnek a munka illusztrációi, amelyek valóban kézzelfoghatóvá, a ma is létező épületeknél fel-, míg eltűnt építményeknél képileg is megismerhetővé teszik az olvasónak az írásban rögzítetteket. A kötet második része az 1919 augusztus­–decemberében Budapesten indult, s jelentős részében a büntető törvényszéken befejezett – a főváros levéltárában őrzött – kommunista pereket tárgyalja a vonatkozó jogszabályok ismertetésével. Ezek körét nem önkényes válogatás döntötte el, hanem az az 1919-es jogszabály, amely a bukott „Tanácsköztársaság szervei, közegei és megbízottai felett” eljárni jogosult bíróságokat meghatározva kimondta a jogi felelősségre vonás szükségességét. Eljárások azokkal szemben indultak, akik az idézett körben szereplő személyként az akkor hatályos büntető törvényekbe ütköző cselekményt követtek el, vagy a „Tanácsköztársaság megalapítása, fenntartása vagy visszaállítása érdekében elkövetett bűncselekmények miatt”.

forrás: bfl.hu

DOTE Gyermekklinika támogatás

Alapítványok támogatása

A Bloc Quest Kft. vezetése mindig fontosnak tartotta azon társadalmi szervezetek, alapítványok, lehetőségeihez mért támogatását, amelyek célkitűzéseivel azonosulni tudott. Természetesen fontos számukra az, hogy jól átlátható szervezetekhez juttassák el adományaikat, hogy biztosak lehessenek abban, hogy a befizetett pénzek tényleg jó célt szolgálnak!
Szemem Fénye Alapítvány - Dóri Ház támogatása

Alapítványok támogatása

A Dóri Ház Magyarország első gyermekhospice háza, amelyet a Szemem Fénye Alapítvány működtet.

A Szemem Fénye Alapítvány 2010-ben hozta létre a Dóri Házat, ahol gyógyíthatatlan gyermekek és fiatal felnőttek, valamint családtagjaik részesülnek térítésmentes ellátásban.

A Dóri Ház egyik fő feladata a mentesítő ellátás, ami a 24 órás egészségügyi ellátás mellett a gyermekek és a szülők életminőségének javítását is magába foglalja. Orvos, ápolók, gyógytornász, gyógypedagógus, pszichológus, zeneterapeuta, dietetikus dolgozik azon, hogy a ház lakói ott tartózkodásuk alatt ne csak jól érezzék magukat, hanem fejlődjenek is.

Az Alapítvány szakemberekből álló csapata mindent megtesz, hogy a legteljesebb lelki, szociális és fizikai támogatást nyújtsa a gyermekeknek és szüleiknek egyaránt, akik a Dóri Házban eltöltött idő alatt szép emlékekkel gazdagodnak.

Forrás: http://szememfenye.hu

Cégünk Ügyvezető Igazgatója adója 1% -ával támogatja a Szemem Fénye Alapítvány - Dóri Házat.

Könyvkiadvány támogatása: Szüz Mária-ábrázolású katonai zászlók 1508-1945.

Alapítványok támogatása


2015. decemberében megjelent a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár közös gondozásában Bíró Aurél és Serenetyeff-Papp János legújabb könyve "SZŰZ MÁRIA-ÁBRÁZOLÁSÚ KATONAI ZÁSZLÓK 1508-1945" címen.

Örömünkre szogál, hogy elkészülhetett ez a rendkívüli alkotás, és hogy kivehettük a részünk a könyv támogatásából.