Bloc Quest Kft.
☎ +36 52/342-028
☎ +36 52/536-868

Személyzeti ellenőrzés

panama villa
Személyzeti ellenőrzés

A dolgozók beleegyezésével, nyilatkozatukkal végzett magánnyomozói majd pszichológiai vizsgálat egyes események múltban megtörtént szituációk megállapítására. A munkatársakkal szembeni bizalom alapvető fontosságú a vállalati szférában. Évek munkáját teheti tönkre egy-egy kiszivárgó üzleti titok, egy vélt vagy valós sérelmet megtorolni vágyó, vagy gyors anyagi hasznot remélő kolléga. Sajnos a hasonló esetek előfordulásának veszélyét teljesen kiküszöbölni nem lehet, valószínűségüket azonban csökkenthetjük egy-egy időszakos rendszerességgel, szúrópróba szerűen kiválasztott munkatársak körében végzett poligráfos vizsgálattal. Külsős szakértő bevonásával végzendő szolgáltatásunkat ajánljuk: azoknak a vezetőknek, akik mindent megtesznek üzleti titkaik védelmében, hogy megőrizzék versenyképességüket, azoknak a személyeknek, akik csak így tudják igazukat bizonyítani, munkahelyi lopások felderítésére stb... Szakértőink a poligráfos vizsgálathoz a jelenleg legfejletebb technológiát képviselő Stoelting CPS II. 8 csatornás poligráfot alkalmazzák. A készülék által mérhető 8 fiziológiai paraméter: mellkasi légzés, hasi légzés, bőrizzadás, vérnyomásváltozás, perifériás erek térfogat változása, mozgásérzékelő a szándékos megtévesztő mozgások kiszűrésére, hanganalízis, webkamera a viselkedési jegyek változásának figyelemmel követéséhez. A Poligráf jogi szabályozása:A poligráfos vizsgálatról a Büntetőeljárás kevés említést tesz. A 180.§ (2) bekezdésében rögzíti, hogy a vizsgálat elvégzéséhez a gyanúsított beleegyezése szükséges. A 453.§ (3) bekezdése pedig kizárja a fiatalkorúakat a poligráffal vizsgálható személyek köréből. További fontos jogszabály a poligráfos vizsgálatok szempontjából a 23/2003 (VI. 24) BM-IM együttes rendelet, amely részletesebben rögzíti a vizsgálat menetét, dokumentálását, valamint az anyanyelv használatának kérdéseit is. Ezek jogi szempontból fontos elemek, azonban még számos jogszabályi formában talán elő sem irható követelménynek kell, teljesülne ahhoz, hogy a vizsgálat eredményére nyugodt lélekkel lehessen támaszkodni. A Legfelsőbb Bíróság is foglalkozott (BH. 1997/115) a poligráfos vizsgálat eredményének a büntetőeljárásban betöltött szerepével. Leszögezte, hogy a szabad bizonyítás elvének megfelelően a büntetőeljárásban szabadon felhasználható minden olyan eszköz, és bizonyíték, amely a tényállás megállapítására alkalmas lehet, a hatóságok ezeket egyenként és összességükben szabadon értékelik, és ezen alapuló meggyőződésük szerint bírálják el. Ennek korlátja a bizonyítás törvényességére vonatkozó rendelkezés. Tehát, ha a poligráfos vizsgálat során nem sértették meg a törvény rendelkezéseit, akkor annak eredménye bizonyítékként felhasználható. Ezzel a döntésével Legfelsőbb Bíróság a poligráfos vizsgálatot a pszichológiai szakértői vélemény keretei közé helyezte. A bűntetőeljáráson kívüli alkalmazására jelenleg normatív szabályzás nincs lefektetve. A vizsgálat önkéntes, arra kényszeríteni, utasítani senkit nem lehet. Talán ez is oka, ennek a joghézagnak. A gép birtoklása és a tevékenység végzése Az Engedélyezési Hivatal által kiadott engedélyhez kötött, amivel társcégünk rendelkezik.

Szolgáltatások