Bloc Quest Kft.
☎ +36 52/342-028
☎ +36 52/536-868

Személyvédelem

panama villa
Személyvédelem

Ezen szolgáltatás esetében többek között közvetlen személyvédelemről, lakóhely-biztosításról, rendezvény-biztosításról, munkahely-biztosításról, utazási biztosításról is beszélhetünk. Lényege azonban minden esetben az, hogy képzett és felkészült szakemberek pontosan és tervezetten nyújtanak védelmet természetes személyek számára, azok életének, emberi méltóságának, testi épségének, illetve életvitelük zavartalanságának megőrzése érdekében. A legtöbb esetben olyan szakemberek végeznek effajta tevékenységet, akik korábban valamilyen rendvédelmi szerv kötelékében szolgáltak és maximális felkészültséggel rendelkeznek. Fontos, hogy a személyvédelmi szolgáltatás megkezdése előtt az egyik legfontosabb teendő a veszélyeztetettség felmérése, majd pedig annak figyelembevétele mellett kerülhet csak sor a védett személy egyénre szabott védelmi tervének kialakítására, természetesen a törvényi szabályozásoknak megfelelő keretek között.

A fent említett szolgáltatásokon túl a személyvédelem körébe tartozik a testőr-szolgáltatás valamint a VIP kíséret is, ezekben az esetekben azonban szükség lehet egyéb tényezők felmérésére is.

A VIP kíséret a testőrszolgálattal gyakorlatilag együtt járó feladat. Ebben az esetben azonban általában olyan személyek (közszereplők, politikusok, diplomaták, stb.) őrzését kell biztosítani, akik különleges bánásmódot igényelnek, illetve ahhoz is vannak hozzászokva. A testőrszolgáltatást is természetesen törvényi szabályozások szigorú betartása mellett kell végezni. Effajta, VIP szolgáltatást nagyon sok esetben olyan személyek végeznek, akik valamikor a rendfenntartó szervek kötelékeiben szolgáltak, azaz rendelkeznek minden olyan képességgel, amelyek szükségesek a kíséret és védelem tökéletes ellátásához. A VIP kíséret fő feladatai többek között a védendő személyek élet- és testi épségének, zaklatás elleni védelmezése, valamint egészsége és anyagi javai ellen irányuló fenyegetések elhárítása, illetve megszüntetése.
Fontos ugyanakkor, hogy amennyiben a testőr olyan információ birtokába kerül, amely fenyegetést jelent a védelem alatt álló személlyel szemben, akkor haladéktalanul értesítse az illetékes hatóságokat.

Szolgáltatások